...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۸ خرداد ۲۶, سه‌شنبه

تفاوت ها

این دوتا کودک همسایه های من هستند ، که با هم تازه آشنا شدیم ، امروز داشتم برنج پاک میکردم که این دختر کوچولو اومد کنار دستم نشست و کمکم کرد ، من که زبونشون رو نمی فهمم ، اونا هم همینطور اما با ایما و اشاره با هم حرف میزنیم.
هر روز تاسف میخورم ما ایرانی ها هیچی از مردم هندوستان کم نداریم هیچ بلکه خیلی هم از هر لحاظی بگید سریم ، اینا هیچ دغدغه اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ؛ اجتماعی و صد البته سیاسی ندارند ...