...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۸ خرداد ۲۴, یکشنبه

روز مادر

تولد مادر مادرا و روز مادر به همه ی موجودای مهربون دنیا مبارک
پ.ن : مثل اینکه روز مادر رو فراموش کردید ؟ یا شاید من تاریخ از دستم در رفته ؟ به هر حال هیچ وقت برای تشکر از زحمات بی منت مادر دیر نیست